وبلاگرنگارنگ اما خاکستری! (موفق ولی ناراضی)

چند وقت پیش به خاطر پروژه جدیدی که دارم استارت می زنم با یکی از بچه‌های اکوسیستم استارت آپی تماس گرفتم ببینم کی میاد اصفهان و می تونم ببینمش؟ چند روز پیش اصفهان بود؛ هماهنگ کردیم رفتیم کنار جاده زاینده رود 🙁 و بعد هم کافه و چند ساعتی گپ زدیم.