وبلاگپایتخت! (داستان روز اول از یک سفر کاری به تهران)

قبلا چندین بار به بهانه‌های مختلف کاری و نمایشگاه و… تهران اومده بودم ولی هر دفعه ترمینال آرژانتین می رفتم و از اونجا به سایر نقاط؛ این دفعه بنا به دلایلی و برای همسفر شدن با یکی از دوستان، شنبه صبح ساعت ۸ رسیدم ترمینال غرب تهران.